HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Aanvullend bericht indeling JD

Nieuws afbeelding 4-6-2018
In een eerder bericht is genoemd dat er voor de jongens D ook een selectiemoment wordt gehouden, en wel op 12 juni om 18.30 op veld 10.

Hierop een kleine aanvulling:
De jongens D worden, volgens de nieuwe KNHB richtlijnen, ingedeeld naar gelijkgestemden. Deze indeling heeft al plaatsgevonden op basis van TIPS, coaches, trainers en enquĂȘte.

Op dinsdag 12 juni vindt er dus geen selectie plaats, maar wordt er getraind met het nieuwe team. In de uitnodiging die deze week komt, staat dus of je gaat trainen met JD1 of JD2.


Babs - Sigrid - Robert