HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Gebruik kunstgrasvelden i.v.m. vorst

Nieuws afbeelding 21-2-2018 Afgelopen dagen hebben we veel vragen ontvangen over het gebruik van de kunstgrasvelden in verband met de aankomende periode met (strenge) vorst. Technische gezien mogen kunstgrasvelden bij vorst gewoon gebruikt worden. Echter kan door de vorst een situatie ontstaan (met name bij vochtig weer) waarbij de velden glad worden.

Het afkeuren van velden kan gebeuren door de gemeente in een situatie waarbij betreden van de velden schade kan opleveren aan de velden (dit geldt met name bij sneeuw op de velden). Verder kunnen de velden door de vereniging (verantwoordelijke accommodatie) worden afgekeurd in geval van een onveilige situatie (bijvoorbeeld gladheid). Tot slot kan een trainer (in geval van trainingen) of scheidsrechter (bij competitiewedstrijden) het veld afkeuren indien de situatie niet veilig is.

Indien de velden vanuit de gemeente of vereniging worden afgekeurd dan wordt dit via de website gecommuniceerd.

In de bijlage een document van de KNHB m.b.t. dit onderwerp.
Bijlage