HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

UPDATE 12 december kinderopvang bij HOD: HULP GEVRAAGD

Nieuws afbeelding 10-12-2017
De leraren van het basisonderwijs gaan op 12 december staken, dus organiseert HOD een leuke dag op de club!

Tussen 8:30 uur en 15:00 uur wordt er gespeeld, geknutseld en natuurlijk gehockeyd voor € 15,- per kind (inclusief lunch). 

Op dit moment (Zondag 10 december) zit de dag vol. Tenzij er nog enthousiaste opa's/oma's/vaders/moeders of anderen zijn die willen helpen!

Graag opgeven bij Maaike Feenstra via  [email protected]