HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Verklaring Omtrent Gedrag voor jeugd trainers/coaches/managers 2017-2018

Nieuws afbeelding 26-8-2017
Onze vereniging heeft, op advies van het NOC*NSF, besloten dat iedereen bij HOD welke in aanraking komt met minderjarige jeugd (trainers, hulptrainers, coaches, managers en overige begeleiders) over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient te beschikken.

Binnenkort zult u van het Ministerie van Veiligheid en Justitie per mail een formulier ontvangen waarmee u deze VOG kosteloos kunt aanvragen.

Nadat u het formulier hebt ingevuld en geretourneerd ontvangt u na 10 dagen deze VOG. Vervolgens dient u het formulier te scannen en te mailen aan Vrijwilligers Beheer ([email protected]).

Het ministerie onderzoekt alleen feiten  welke relevant zijn voor
de omgang met minderjarigen!

Indien u afgelopen seizoen reeds een VOG hebben ontvangen dan hoeft u verder geen actie te ondernemen , de VOG blijft 5 jaar geldig.

Hans de Kruif
Vrijwilligers Beheer HOD