HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Van het Bestuur

Aanvraag VOG trainers, coaches en begeleiders

Nieuws afbeelding 28-4-2017
Beste trainer, coach of begeleider,


Zoals enige weken geleden al aangekondigd gaat onze vereniging alle meerderjarige personen, welke met onze minderjarige leden als trainer, coach of begeleider in aanraking komen, verzoeken om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Deze VOG wordt door de vereniging aangevraagd en brengen voor u geen kosten met zich mee. Het VOG-traject zal binnen onze vereniging door Hans de Kruif worden begeleid.
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal u binnen twee weken een electronisch aanvraag formulier mailen. Wij verzoeken u om dit vervolgens binnen dertig dagen in te vullen en het vervolgens volgens de instructie van het ministerie te retourneren. Meestal zult u de VOG binnen 10 werkdagen ontvangen, vervolgens verzoeken wij u om de verklaring per mail in te leveren bij Hans de Kruif op het volgende mail adres [email protected]
Wij vertrouwen op uw medewerking en zeggen u bijvoorbaat dank.


Hans de Kruif (vrijwilligersbeheer)