HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Van het Bestuur

protocol hoofdletsel

Nieuws afbeelding 15-4-2008
Naar aanleiding van recente ongelukken in het lopende seizoen heeft het bestuur besloten om een protocol voor hoofdletsel op te stellen.
Ieder ernstig incident dient door de desbetreffende coach/trainer of aanvoerder (senioren) te worden gemeld aan HOD via [email protected] o.v.v. hoofdletsel.
Daarbij dient aangegeven te worden welke speler/speelster het betreft en wat de aard van de verwonding is.
Deze incidenten melden wij vervolgens bij de KNHB waarna de speler/speelster een enquĂȘte formulier van de KNHB ontvangt.
Op deze manier wil de KNHB onderzoek doen naar aard en frequentie van hoofdletsel.
 
In iedere dug out is nu een protocol geplaatst met praktische informatie over hoofdletsel/hersenschudding  en wat te doen.
 

Reacties


Walter de Natris

16-4-2008 @ 13:45:39 |de knhb inventariseerd dit alles keurig maar doet er vervolgens (nog) niets mee. Incidentie hoofdlestsels is waarschijnlijk te laag om maatregelen b.v. dragen helm verplicht te stellen.

Reageer op het nieuws