HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Senioren

Oproep seniorleden

13-3-2008 Tijdens overheveling van een vorig pakket ledenadministratie ( in 1999 ) zijn alle startdata van lidmaatschap HOD verloren gegaan. We willen dit graag in het huidige systeem herstellen, maar zijn dan aan jullie ''overgeleverd''.
als je weet wanneer je bij HOD lid bent geworden ( voor 1999) geef dat dan door aan l[email protected]
De ledenadministratie kan dat dan aanpassen.Graagje naam en lidnumer vermelden.
Je ziet de huidige   staan als je inlogt als lid bij persoonlijke gegevens.