HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Van het Bestuur

Afhandeling kaarten en sancties

Nieuws afbeelding 3-3-2013
Het bestuur heeft besloten om de kosten die horen bij de registratie van gele en rode kaarten door te berekenen aan de betreffende leden. Deze kosten bedragen, conform het tuchtreglement van de KNHB, 7,50 euro per gele/rode kaart voor jeugdwedstrijden en 12,50 euro per gele/rode kaart voor seniorwedstrijden.

De procedure is als volgt. Betreffende leden ontvangen na registratie van de gele/rode kaart een mail van de KNHB met daarin de eventueel opgelegde sanctie (schorsing) en bijbehorende kosten. In deze aankondiging staat al vermeld dat de vereniging deze kosten gaat verhalen. In een bijlage zal het bestuurslid planning (waar arbitrage onder valt) aangeven hoe deze kosten moeten worden betaald aan HOD.

Iedereen die deelneemt aan door de KNHB uitgeschreven hockeywedstrijden is onderworpen aan het bondsreglement, de statuten en het tuchtreglement van de KNHB. In deze reglementen is duidelijk vastgelegd hoe eventuele beroepsprocedures en bezwaarschriften tegen sancties moeten worden uitgevoerd.

Uiteraard ondersteunt het bestuur van HOD de campagne sportiviteit en respect van de KNHB en hoopt het bestuur dat het aantal overtredingen, gele en rode kaarten tot een minimum beperkt blijft en zoveel mogelijk wordt voorkomen. 


Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws