HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

(Her)indeling Breedtesportteams seizoen 2011-2012

12-8-2011

Beste jeugdleden / ouders & coaches,  

De afgelopen maand heeft 'Breedtesport Junioren' gewerkt aan de teamindeling van de breedtesport teams voor het seizoen 2011 - 2012.
 
De eerste indeling is gepubliceerd op 2 juli. Een gedeelte van de indeling van de jongensteams is kort daarna weer ingetrokken, de melding daarvan is per mail en via de website van HOD doorgegeven.
 
In de bijlage vindt u de aangepaste indeling. Die aanpassing heeft, ten opzichte van de vorige publicatie, slechts betrekking op de jongensteams.
 

Ruim 500 kinderen zijn de afgelopen weken in ruim 50 breedtesport teams ingedeeld en vervolgens gedeeltelijk weer heringedeeld. De indeling heeft plaatsgevonden op basis van de procedure die begin juni op de HOD - site is gepubliceerd. Voor de volledigheid zijn de gehanteerde criteria onderstaand nog een keer op een rijtje gezet.

1) Een TIPS rapportage, waarbij de individuele hockeykwaliteiten van ieder kind wordt beoordeeld door coach en trainer.

2) Een teamevaluatie, waarbij iedere coach het functioneren van het team als geheel heeft geëvalueerd. Dan wordt naast het hockey ook naar de sociale aspecten geëvalueerd.

3) een aantal andere factoren zoals: de leeftijden, het aantal kinderen per team, woonplaatsen / logistiek, nivo(verschillen) en persoonlijke voorkeuren. Voor HOD zijn dit zijn even belangrijke factoren waar wij rekening mee willen of moeten houden bij de samenstelling van de teams.

 

TEAMS:

De keuzes om kinderen in de teams, zoals gepubliceerd, in te delen, zijn zeer zorgvuldig gemaakt altijd in overleg met minimaal 2 betrokken lijncoördinatoren, met de coördinator breedtesport jeugd en/of de coördinator jongste jeugd of de manager breedtesport.

In de bijlage met de teams vindt u bovenaan het bestand de naam en e-mail adres van de verantwoordelijke lijncoördinator, die tevens aanspreekpunt is voor de betreffende lijn.
 
Deze indeling blijft min of meer voorlopig. In de basis zal er nu niet veel meer veranderen maar door onverhoopte opzeggingen of nieuwe aanmeldingen zal er mogelijk nog een aanpassing in de teamindeling moeten worden doorgevoerd. Dit zal evenwel pas na de zomervakantie c.q. vlak voor de start van het seizoen gebeuren. Een wijziging zal in dat geval ook altijd van te voren met de speler/speelster en zijn/haar ouder(s) worden afgestemd.

 

COACHES

We hebben dit jaar wederom (gelukkig!) veel aanmeldingen gehad van ouders die zouden willen coachen: de meeste teams zijn dan ook al voorzien van en coach. Bij de teams waar nog geen coach is genoemd, zal de verantwoordelijk lijncoördinator hierover contact opnemen met de ouders van de kinderen in het betreffende team. In een aantal gevallen hadden meerdere ouders binnen één team aangeboden om te coachen en hebben we niet alle ouders benoemd. Wij gaan er van uit dat die situatie door de ouders zelf kan worden opgelost.

 

PLANNING WEDSTRIJDEN

Nu we de teams bekend hebben gemaakt gaan we met het breedtesport team starten om de planning voor de trainingen en trainingstijden voor komend seizoen in te vullen.

Deze informatie zal in augustus bekend worden gemaakt via de site.

Coaches kunnen een eventueel verzoek voor een voorkeur alleen mailen aan:

Claudy Koppelaars: [email protected]

Anouk van Nunen: [email protected]

Eric Roest: [email protected]

 
Het is noodzakelijk gebleken om de indeling voor het komende seizoen in 2 stappen te maken. Rest ons nu om iedereen een hele fijne vakantie toe te wensen!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Geraldine Cuypers, Manager Breedtesport Junioren

Marleen Jiskoot, Coördinator Jongste Jeugd

Rob Tushuizen, Coördinator, Breedtesport Jeugd

Bijlage