HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Van het Bestuur

Contributieverhoging

Nieuws afbeelding 15-4-2011

BEGROTING EN CONTRIBUTIEVERHOGING SEIZOEN 2011 / 2012

Op de buitengewone ledenvergadering van maandag 23 mei a.s zal de begroting voor het seizoen 2011/2012 en de daarin opgenomen substantiĆ«le contributieverhoging uitgebreid aan de orde komen.  Zie de bijlage voor de begroting, de toelichting en het nieuwe contributievoorstel.

Bijlage