HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto

Veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat bij H.O.D.

Afgelopen jaren zijn er voorbeelden geweest van een onveilig sportklimaat voor kinderen bij sportverenigingen. Bij H.O.D. willen we dit natuurlijk voorkomen! Omdat we een veilig sportklimaat voor iedereen en vooral voor kinderen belangrijk vinden, hebben we verschillende activiteiten ondernomen, zoals het aanstellen van vertrouwenspersonen en het invoeren van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers.

Van alle vrijwilligers (boven de 18) die met kinderen (beneden de 18 jaar) werken, zoals jeugdtrainers en coaches, verwachten wij een VOG. 

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Deze wordt afgegeven door de overheid. Het is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of je in aanraking bent geweest met justitie, of je ooit veroordeeld bent geweest en waarvoor. In dit geval gaat het om de functie van vrijwilliger waarmee je in aanraking komt met kinderen.

De VOG wordt door H.O.D. aangevraagd en is kosteloos voor vrijwilligers. Als jij één van deze vrijwilligers bent, krijg je van ons een persoonlijke mail waarin staat hoe alles in zijn werk gaat.

Meer weten? Kijk eens op https://www.nocnsf.nl/vog. Voor vragen mail naar [email protected]