HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto

Veilig sportklimaat

Een veilig sportklimaat bij H.O.D.

Afgelopen jaren zijn er voorbeelden geweest van een onveilig sportklimaat voor kinderen bij sportverenigingen. Bij H.O.D. willen we dit natuurlijk voorkomen! Omdat we een veilig sportklimaat voor iedereen en vooral voor kinderen belangrijk vinden, hebben we verschillende activiteiten ondernomen, zoals het aanstellen van vertrouwenspersonen en het invoeren van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers.

Van alle vrijwilligers (boven de 18) die met kinderen (beneden de 18 jaar) werken, zoals jeugdtrainers en coaches, verwachten wij een VOG. Na een persoonlijk intake gesprek waarin de gedragscode van H.O.D besproken wordt ondertekend elke vrijwilliger een verklaring dat zij kennis hebben genomen van de omgangsregels voor ouders, trainers en begeleiders.

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Deze wordt afgegeven door de overheid. Het is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of je in aanraking bent geweest met justitie, of je ooit veroordeeld bent geweest en waarvoor. In dit geval gaat het om de functie van vrijwilliger waarmee je in aanraking komt met kinderen.


Reglement Seksuele intimidatie 

Iedereen die bij een sportvereniging of sportbond zit, moet voldoen aan het Reglement Seksuele intimidatie. De meest recente versie van dit reglement is hier te vinden. In het reglement staat beschreven wat onder seksuele intimidatie valt en wanneer je jezelf als lid van onze sportvereniging hier schuldig aan maakt. Het sporttuchtrecht reglement is soepeler opgesteld dan het algemeen strafrecht. Voor de sport zijn dus ook kleinere vergrijpen strafbaar en te sanctioneren. Opvolgen van overtredingen is de helft van onze preventie! 


Gedragsregels voor begeleiders

Voor leden/ouders die tevens begeleider zijn bij onze sportvereniging gelden extra gedragsregels. Deze worden ook uitgebreid in het reglement beschreven.