HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto

Vertrouwenspersoon

VERTROUWENSPERSOON


De rol van de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) bij H.O.D.

 

Waarom hebben we een vertrouwenspersoon?

 • Hockeyvereniging H.O.D. wil een goed, veilig en stimulerend sportklimaat bieden
 • Gedrag dat hierbij niet hoort is bijvoorbeeld agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie,
 • Grensoverschrijdend gedrag willen we graag voorkomen

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Wanneer een ander lid, medewerker, trainer of vrijwilliger van H.O.D.  je lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, contactpersoon jeugd of senioren of het bestuur inroepen. Je kunt echter ook contact opnemen met een van de  vertrouwenscontactpersonen van H.O.D.. Die fungeren in eerste instantie als klankbord en kunnen je helpen met het vinden van een oplossing.

De vragen die je hebt kunnen gaan over: 

 • pesten en gepest worden;
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
 • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
 • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
 • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
 • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
 • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

Voor wie is de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers van H.O.D. voor problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag.

 

Werkwijze vertrouwenspersoon bij een klacht

1.      De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor.

2.      De vertrouwenscontactpersoon zal, indien gewenst, proberen door verwijzing,  bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de melding.

3.     De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Indien nodig kan een melding anoniem worden gedaan.

4.     De vertrouwenspersoon stelt (de voorzitter van) het bestuur van de vereniging in kennis van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag.

5.    De vertrouwenspersoon kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op het gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.

6.     De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van (de voorzitter van) het bestuur van de vereniging.

7.     De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft geen geheimhoudingsplicht. 

 

Hoe bereik ik de vertrouwenspersoon?

Je kunt de vertrouwenspersonen bereiken via e-mail: [email protected]

Onze vertrouwenspersonen zijn Rolf van de Ven en Marleen Jiskoot.

 

Meer informatie via de KNHB

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we je tevens door naar de website van de KNHB. Wij hebben ons als club verbonden aan de door de KNHB gehanteerde gedragsregels. Voor vragen over dit onderwerp kun je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNHB.

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/beleid-discriminatie-en-seksuele-intimidatie

https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/12/Stappenplan-melding-ongewenst-gedrag.pdf

 

NOC*NSF meldpunt

In geval van seksuele intimidatie kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut).