HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto

Vereniging

Hockeyvereniging H.O.D., opgericht op 20 februari 1949 in Valkenswaard, heeft ongeveer 1100 enthousiaste leden: van jong tot oud. Vanaf 6 jaar kun je echt lid worden, maar vanaf 4 jaar kun je wel al actief zijn met stick en bal (Funkey).

Bij H.O.D. kun je op verschillende niveaus hockeyen, van hoog tot laag. Ook zonder competitie zijn er mogelijkheden: als trimhockeyer (volwassenen) of als trainingslid. Kijk hiervoor bij het tabblad 'Lidmaatschap". 

De club beschikt over drie semi-water kunstgrasvelden en een full-water kunstgrasveld.

H.O.D. heeft een verenigingsvorm, d.w.z. de manier waarop we functioneren is vastgelegd in statuten en in een huishoudelijk reglement. Hierin is bijvoorbeeld opgenomen dat het bestuur gekozen wordt door de leden. Alle leden hebben inspraak door het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het bestuur legt in deze vergadering verantwoording af over de activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en bespreekt de plannen die zij heeft opgesteld voor het nieuwe hockeyseizoen.

Door het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering laat je zien dat je een actief lid van H.O.D wil zijn. Zo kan het bestuur rekening houden met de wensen van de leden. Het tijdstip en de agenda van de ledenvergadering worden altijd tijdig op de website (www.hod-online.nl) bekend gemaakt.

Wij zijn verder een vereniging die draait op vrijwilligers: we hebben er zo'n 250. Versterking is altijd welkom om alles in goede banen te leiden! Bij belangstelling graag mailen naar [email protected]

Het bestuur bestaat (2019) uit de volgende personen:

- Ruud van de Rakt, voorzitter, [email protected]
- Robert Manders, penningmeester, [email protected]
- Rispa Boot, secretaris,:[email protected]
- Inge van Veldhoven, junioren, [email protected]
- Bart van Bokhoven, facilitair, [email protected]
- Bram de Bont, hockeytechnisch, [email protected]
- Vacature, senioren 

H.O.D. heeft verschillende commissies (zie onder Informatie, 'organisatie') die allemaal een bepaald takenpakket hebben. Kijk bij Informatie en dan 'Organisatie' hoe deze te bereiken zijn.

Een belangrijke is het wedstrijdsecretariaat dat gaat over alles rondom het (plannen) van wedstrijden. Zij zijn te bereiken via:

Wedstrijdsecretariaat: [email protected]

In het algemeen kun je ons bereiken via de secretaris: [email protected]

Per post: Postbus 531  5550 AM Valkenswaard