Trainingsschema   dinsdag 23 juli 2019   04:31
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:30 Meisjes D1 10a - AB Karlijn S en Pleun B
17:30 - 19:00 Jongens D1 8a - AB
20:00 - 22:00 Dames 1 Robert Daniëls FIKA
20:00 - 22:00 Dames 2 Maurice Smits 8a - AB
20:00 - 22:00 Dames 4 Maurice Smits 8a - CD D2 en D3 samen heel veld olv Maurice
20:00 - 22:00 Heren 2 10a - CD
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:30 Heren 1 Erik-Jan de Bekker FIKA - AB
18:00 - 19:00 Jongens D2 8b - AB
18:30 - 20:00 Jongens A1 FIKA - AB
19:00 - 20:00 Jongens D2 Taco-Jan Brandsma 8b - AB
20:00 - 22:00 Heren 1 Erik-Jan de Bekker
Hugo Boot
FIKA
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
18:30 - 20:00 Jongens D1 Edwin Roest FIKA - AB
Vrijdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:30 Jongens A1 FIKA - AB
17:00 - 18:00 Jongens D2 8a - AB J6E
17:00 - 18:00 Jongens D2 8a - CD hier komt J8E1
17:00 - 18:30 Meisjes D1 FIKA - CD
18:00 - 19:00 Jongens D2 Taco-Jan Brandsma 8a - AB
18:30 - 20:00 Dames 1 Robert Daniëls FIKA
19:30 - 21:00 Dames 8 Marcel Duffhuis 8b
19:30 - 21:00 Dames 9 8b
20:00 - 20:30 Dames 1 Robert Daniëls FIKA - AB
20:00 - 22:00 Dames 2 Maurice Smits 10a - AB
20:00 - 20:30 Heren 1 Erik-Jan de Bekker
Hugo Boot
FIKA - CD
20:00 - 22:00 Heren 2 10a - CD
20:30 - 22:00 Heren 1 Erik-Jan de Bekker
Hugo Boot
FIKA