HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto

Vacatures


Vacature: Hockey - Senioren   Bestuur

Omschrijving - Bewerkstelligt een goede communicatie met deze commissies en houdt deze in stand; - Is binnen het bestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen die in een jaarlijks doelstellingsactieplan zijn vervat die zijn/haar portefeuilles bevatten en zijn/haar bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aanspreekpunt; - Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen om de jaardoelstellingen van zijn of haar portefeuille te verwezenlijken in overleg met het dagelijkse bestuur;Implementeert met behulp van het jaarlijkse actieplan de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. - Signaleert problemen en draagt oplossingen aan;
Profiel - Goede communicatieve vaardigheden; - Affiniteit met Senioren en Veteranen; - Flexibele instelling en stressbestendig; - Leiding kunnen geven aan mensen; - Conformeren met het beleid en de visie van de vereniging; - Goede omgang met vrijwilligers. - Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zonodig deze melden aan het bestuur en aansturen van de commissies in portefeuille
Aantal uren 2